Reklamáció

Elállásról szóló dokumentum, mellyel elállási/felmondási jogát gyakorolhatja a nyilatkozat -minta útján vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával.

http://partyruha.hu/uploads/shop/partyruha.hu/fajltar/86299.pdf

Áru cseréjével, visszavételével kapcsolatos információk

Vitás, vagy bizonytalan esetekben a hatályos jogszabályi előírások szerint járunk el.Az interneten történő vásárlással a PTK (Polgári Törvénykönyv) szerinti vételi szerződés jön létre az adott tárgyra. "Fogyasztó" csak akkor vagy, ha magánszemélyként vásárolsz. A PTK szabályozza a szavatossági előírásokat.
Szavatosság: az értékesítő (mi) felelősséget vállal arra, hogy azt, amit megveszel, az hibátlan. Ha ez mégsem így van, akkor kötelességünk mindent megtenni, hogy mégis így legyen - még akkor is, ha csak később derül ki, hogy a működésképtelenséget okozó hiba az áru átvételekor már létezett (rejtett hiba).

FONTOS! BÁRMILYEN REKLAMÁCIÓT, KÉRDÉST, VISSZAKÜLDÉS EGYEZTETÉSÉT E-MAILBEN ILLETVE LEVÉLBEN ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI. SMS-BEN KÜLDÖTT REKLAMÁCIÓT, SZÁMLASZÁMOT, MEGJEGYZÉST NEM ÁLL MÓDUNKBAN ELFOGADNI!

14 munkanapon belül indoklás nélkül Ön elállhat a vásárlástól. Ezen jogát attól a naptól gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotában a visszáru levéllel vagy számlamásolattal együtt visszaküldheti címünkre. A csomag visszaküldésének címe: Gróf Ferencné ev. 8960 Lenti, Kossuth u. 28. Az elállási jog gyakorlásával kapcsolatosan felmerülő szállítási költségek hibás áru visszaküldése esetén Gróf Ferencné ev.-t terhelik de nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket. Cserére vonatkozó igénye esetén kérjük, küldjön e-mailt címünkre (info@partyruha.hu), melyet az eredeti feltételeink mellett regisztráltunk, és a kért árut Önnek megküldjük. Csereigény esetén a visszaküldött termék árát küldjük ki Önnek, majd a cseretermék beérkezése után az igényelt termékeket is rendelkezésre bocsátjuk. A visszaküldött termék árát küldjük ki az Ön címére, vagy a megadott bankszámlaszámra. Az összeget haladéktalanul, az elállást követően, legkésőbb 14 napon belül a Gróf Ferencné ev. köteles visszatéríteni. Az áru személyes cseréjére lehetőség van az alábbi címen:8960 Lenti Kossuth út 28.. Az akciós feltételekkel megrendelt, valamint időszakos vásárlási kedvezmény igénybevételével teljesített termékek kicserélése esetén az alábbi szabályok az irányadóak. A megrendelő az eredeti feltételek (akciós árcsökkentés vagy vásárlási kedvezmény) szerint jogosult azonos terméket választani, azonban akciós árcsökkentéssel vagy vásárlási kedvezménnyel nem érintett, eredetitől eltérő termékek választása esetén az eredeti termékhez kapcsolódó csökkentett ár vagy vásárlási kedvezmény nem alkalmazható. Elállás joga a személyesen átvett termékekre is érvényes!

Elállási jog gyakorlásának menete

 

A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésésnek napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

A fogyasztó az elállás jogát a szerződés megkötésének napja napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban (e-mail: info@partyruha.hu), vagy telefonon (06-20/958-0082). Postai úton (8960 Lenti, Kossuth u. 28.) írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban (e-mail: info@partyruha.hu), vagy telefonon (06-20/958-0082). Postai úton (8960 Lenti, Kossuth u. 28.) írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetlegesen későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt) A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát. Amennyiben a vásárlás meghaladta a 30 000 Ft-ot és ezáltal elengedtük a szállítás költségét, de elállással visszaküldésre kerül a megrendelésből olyan értékű termék, hogy az Önöknél maradt áru értéke nem haladja meg a 30 000 Ft-ot, abban az esetben az eredeti szállítási költség a vásárlót terheli.

Hibás teljesítéssel kapcsolatos információk

Hibás áru esetén a vevő elsődlegesen kijavítást, kicserélést követelhet, másodlagosan illeti meg az árleszállítás vagy elállás joga. A hiba felfedezésétől számított 14 napon belül jelzett kifogás tekinthető időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a vevő felelős.

A panaszokat az alábbi elérhetőségeinkre küldheti:

Levelezési cím: Gróf Ferencné ev. 8960 Lenti, Kossuth u. 28.

Elektronikus levelezési cím: info@partyruha.hu

Telefonszám: 06-20/958-0082 (telefonon információt tudunk adni panaszával kapcsolatban, az sms-ben küldött panaszokat rögzíteni nem tudjuk)

Amennyiben a Vásárlóval nem tudunk megegyezni panasza ügyében, a Vásárló Békéltető Testülethez fordulhat.

 
 
 
Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.